Kezdőlap AKTUÁLIS Döntött a kormány – Ilyen szigorítások lépnek életbe országos szinten

Döntött a kormány – Ilyen szigorítások lépnek életbe országos szinten

Hirdetés

A magyar parlament múlt héten elfogadta a gyermekvédelmi törvénycsomagot, amely jelentősen szigorítja a kiskorúak elleni bűntettek jogkövetkezményeit.

 

Hirdetés

Az új rendelkezések értelmében a jövőben az elkövetők kizárásra kerülnek a kegyelmi eljárásból, a feltételes szabadlábra helyezésből és a reintegrációs őrizetből is.

Emellett a kormány kidolgozta azokat a rendelettervezeteket, amelyek a Nemzeti Védelmi Szolgálat eljárását szabályozzák a fiatalkorúak elleni nemi bűncselekmények felderítésében, illetve részletezik a gyermekvédelmi intézményekben dolgozók pszichológiai alkalmassági vizsgálatát. A törvény és a végrehajtási rendeletek július 1-jén lépnek hatályba.

A törvénycsomag főbb elemei
1. Kegyelmi jog kizárása: Az Alaptörvény módosításával a köztársasági elnök egyéni kegyelmezési jogát a kiskorúak sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmények esetén nem gyakorolhatja.

2. Feltételes szabadságra bocsátás kizárása: Nem bocsátható feltételes szabadságra az a személy, akit 18 év alattiak sérelmére elkövetett nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmény miatt ítéltek el.

3. Büntetett előélethez fűződő hátrányok: Az öt évet meghaladó szabadságvesztésre ítéltek nem mentesülhetnek a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.

4. Pedofil bűnelkövetők nyilvántartása: A nyilvántartásban a magyar bíróságok által elítélt személyek mellett azok a magyar állampolgárok is szerepelni fognak, akiket az EU más tagállamában vagy az Egyesült Királyságban ítéltek el hasonló bűncselekmény miatt.

5. Reintegrációs őrizet kizárása: Nem kerülhetnek reintegrációs őrizetbe azok az elítéltek, akik gyermekek sérelmére követtek el szexuális bűncselekményt.6. Pszichológiai alkalmassági vizsgálat: Kötelező lesz júliustól a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek és szakmai munkakörben foglalkoztatottjainak pszichológiai alkalmassági és kifogástalan életvitel vizsgálata. Aki nem felel meg a pszichológiai alkalmassági vizsgálaton, annak jogviszonya azonnal megszűnik. Az ellenőrzést a Nemzeti Védelmi Szolgálat végzi.

Nemzeti Védelmi Szolgálat eljárása

A törvény végrehajtására három kormányrendelet tervezetét tette közzé a Belügyminisztérium, melyeket társadalmi egyeztetés keretében június 25-ig lehet véleményezni.

Az előkészítő eljárások keretében a Nemzeti Védelmi Szolgálat a 18 év alattiak sérelmére elkövetett nemi bűncselekmények, valamint a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények gyanújának megállapítása érdekében folytathat vizsgálatot.

Nevelőszülők alkalmassági vizsgálata

A nevelőszülői és helyettes szülői jogviszony szabályait is módosítják, előírva az alkalmassági vizsgálatokat a jogviszony létesítése előtt, beleértve a pszichológiai alkalmasság vizsgálatát is.

Gyermekvédelmi intézmények dolgozóinak vizsgálata

A pszichológiai alkalmassági vizsgálatok nemcsak az állami fenntartású intézményekre, hanem minden gyermekotthonra, javítóintézetre és nevelőszülői hálózatra kiterjednek, kötelezővé téve az alkalmasság időszakos, kétévenkénti ellenőrzését.Az új törvény és a kapcsolódó rendeletek célja a gyermekek védelmének fokozása, a gyermekvédelmi rendszer hatékonyságának növelése, valamint a kiskorúak elleni bűncselekmények visszaszorítása.

Hirdetés