Kezdőlap EZOTÉRIA EZO-VILÁG A bibliai horoszkópod megmutatja milyen küldetést szánt neked Isten!

A bibliai horoszkópod megmutatja milyen küldetést szánt neked Isten!

Mindegy, hogy milyen vallásban hiszünk, mert a Biblia horoszkóp megalkotói mindenkire gondoltak, amikor meghatározták, hogy melyik csillagjegynek mi a szent küldetése az életben.

Kos – Péter apostol: A tizenkettedik apostol Jézus egyik tanítványa, és Róma első püspöke, aki Jézustól megkapta a mennyország kapuinak kulcsait. Miután Krisztus meghalt, Péter apostol vette át a keresztény vallás vezetését. A katolikus egyház úgy tartja, hogy Péter apostol a halászok és Róma védőszentje. Habár ő volt Jézus legbuzgóbb tanítványa, mégis háromszor megtagadta.

Isten minket is fontos, kiemelkedő személynek tart. Bennünk megtalálható mindaz, amire egy vezetőnek, egy olyan embernek, akire felnézhetnek, szüksége van. A hitünk erős, ahogy a testünk és a lelkünk is, ám olykor megingunk.

Előfordul, hogy néha legszívesebben mindent eldobnánk, és elbújnánk. Amennyiben képesek vagyunk legyőzni az ősfélelmet, akkor a környezetünk példát vehet rólunk. A szent küldetésünk az, hogy példát mutassunk másoknak abban, amiben a legjobbak vagyunk, és vezessük őket az úton.

Bika – Keresztelő Szent János: Ő prédikált Jézus Krisztus közelgő eljöveteléről, valamint a bűnbánatot hirdette. Keresztelő Szent János a Jordán folyóban keresztelte az embereket, amikor Jézus is elment hozzá. A szent ekkor ismerte fel Jézusban a Megváltót.

Heródes király tisztelte, de félt is a szent embernek tartott Jánostól, akit azért fogatott el, mert János kritizálta a királyt, amiért elvette a testvére nejét, Heródiást. Heródiás manipulációjának hatására, a király lefejeztette Jánost.

Szerencsére Isten tőlünk nem mártírhalált vár, hanem azt, hogy segítsünk az embereknek abban, hogy megváltozzanak. Egyszerre vagyunk jó barát, útitárs és terapeuta. Szívesen segítünk másoknak, ha nehéz helyzetbe kerültek. Utat mutatunk, hogy hogyan találják meg a belső békét, belső örömöt. Vegyük ki a részünket mások a megújulásából!

Ikrek – Pál apostol: A tizenharmadik apostolnak köszönhető, hogy sokat tudunk az apostolok életéről, tevékenységéről. Pál eleinte a farizeus irányzatot követte, és köze volt a korai keresztényüldözéshez.

Később a Damaszkuszban élő keresztények ellen vonult, de az úton egy olyan csodás dolog történt vele, ami miatt Jézus Krisztus követője lett. Innen ered a „Pál-fordulás” kifejezés. Miután megtért, az élete értelmét is megtalálta. Pál az egyik leghűségesebb hívő lett.

Bennünk is a kettősség uralkodik, mert egyszer reálisan gondolkodunk, földhözragadtak vagyunk, és csak önmagunkban hiszünk. Máskor viszont maximálisan hiszünk a választott nézetünkben, meggyőződésünkben.

Olykor megmakacsoljuk magunkat, ezért Isten azt várja el tőlünk, hogy higgyünk valamiben, de azt ne várjuk el, hogy majd ez a hit fog mindent megoldani, nekünk pedig semmi dolgunk, illetve ne forduljunk el a meggyőződésünktől, ha valami nem úgy történik, ahogy szeretnénk!

Tartsuk tiszteletben a vallásunkat, a benne szereplő segítőket, de őket ne az alapján ítéljük meg, hogy mennyit támogatnak. Azért kell hinnünk, mert akkor az életünk szebb, teljesebb, reménnyel és erővel telibb lesz.

Rák – Mária Magdolna: Igen, jól rémlik, hogy Mária Magdolna rossz életű nő volt, de ne aggódjunk, Isten nem azt akarja tőlünk, hogy mostantól a testünket áruljuk. Mária Magdolna prostiként kereste a kenyérre valót, de Jézus kiűzte belőle a rossz lelket, és megbocsátotta a bűneit, legalábbis ez a katolikus verzió.

Más tanítások már arról szólnak, hogy Magdolna az ősi egyiptomi Ízisz kultusz beavatott papnője volt, és Jézussal megosztották egymással a tudásukat. Emellett arra is sok a bizonyíték, hogy Magdolna volt Jézus szerelme, és gyerekük is született.

Esetünkben az utolsó Magdolnáról van szó, mert hajlunk a régi kultuszok, spirituális felé. Szívesen felélesztenénk az ősi tanokat, amire Isten is biztat. A szent küldetésünkhöz tartózik az is, hogy tárjuk ki a szívünket, mutassuk meg az érzékeny és érzelmes oldalunkat.

Keressük meg a párunkat, akivel egy egésznek érezhetjük magunkat, akit boldoggá tehetünk. A mi életünk célja az, hogy szeressünk, és minket szeressenek.Oroszlán – Eszter: Ahasvérus király választotta ki a zsidó lányt a birodalom legszebb lányai közül. A királyi udvarban volt egy nagyhatalmú személy, Hámán, aki megparancsolta az alattvalóknak és tisztviselőknek, hogy boruljanak térdre Eszter előtt.

Amikor erre a zsidó Márdokeus (Eszter unokabátyja, amiről Hámán nem tudott) nem volt hajlandó, akkor Hámán annyira mérges lett, hogy elhatározta, hogy minden zsidóval végez a birodalomban, és erre az uralkodót is rá akarta beszélni.

Márdokeus és Eszter összefogott. A lány elárulta az igazi származását a királynak, majd arról is beszélt, hogy mi Hámán terve. A király erre elrendelte, hogy akasszák fel Hámánt. Eszter azt is elérte az uralkodónál, hogy a meghatározott napon, a zsidók fegyverrel védhessék meg magukat. Ennek az eredménye az lett, hogy a zsidók pusztították el azokat, akik a halálukat akarták.

Ahogy Eszterre, úgy ránk is jellemző az okos, bátor, nemes, furfangos viselkedés, a hatalmunkkal pedig sosem élünk vissza. Isten tőlünk azt szeretné, hogy álljunk ki másokért, vegyük őket a védelmünkbe.

Erős és karizmatikus személyként az elnyomottak, szerencsétlenek bajnoka lehetünk. Amennyiben úgy alakul, hogy lehetőségünk nyílik segíteni valakin, akkor ne hagyjuk cserben az illetőt!

Szűz – Szűz Mária: A szeplőtlenül megfogant Jézus anyja, akit Gábriel arkangyal háromszor meglátogatott, hogy elmondja, Mária Isten gyerekével terhes, és a gyereket majd Jézusnak nevezze el, mert ő lesz a Megváltó.

Mária és a férje, József sosem vonta kétségbe az angyal állítását, inkább örültek, és elfogadták a sorsukat, amikor Betlehemben megszületett a kisfiú. Szűz Mária példás anya volt, hisz szeretetben, törődésben nevelte fel Jézust. Miután Szűz Mária meghalt, rengetegszer megjelent, és jelenik, hogy jövendöljön, prófétáljon, segítsen az embereken.

Nekünk is a szent küldetésünk, hogy elfogadjuk a sorsunkat. Ahogy Szűz Mária, úgy belőlünk is kiváló szülő lehet még akkor is, ha nincs saját gyerekünk, mert másokat is támogathatunk a jó tanácsainkkal, illetve fénnyel, törődéssel, szeretettel fordulhatunk mások felé. Keressük meg a bennünk rejtőző Szűz Máriát.

Mérleg – Lévi Máté: Máté apostol vámszedő volt, de miután találkozott Jézussal, majd hinni kezdett, otthagyta a munkáját. Jézus halála után elment Palesztinából, hogy Etiópiában terjessze az igét. Később azt követelték tőle, hogy tagadja meg a hitét, ám mivel erre nem volt hajlandó, ezért halálra kínozták. Máté apostol evangéliuma tartalmazza Jézus egész történetét.

Ránk is jellemző, hogy csak akkor hiszünk el valamit, ha arra kapunk valamilyen bizonyítékot. Nyitottan állunk az új dolgok, változás elé, de mindig kell egy kis löket, amit Istentől megkapunk úgy, hogy küld egy olyan mestert, akitől tanulhatunk. Az új tudással, bölcsességgel már bele merünk vágni az új dolgokba. A feladatunk az, hogy másokat tanítsunk, legyünk a mentoruk, miután megtanultuk azt, amit kellett.Skorpió – Júdás: Ahogy a Rák csillagjegynél, úgy esetünkben sem arról van szó, hogy Isten azt akarja, hogy rossz életet éljünk, úgyhogy senkit sem kell elárulnunk harminc ezüstért. A katolikus Biblia szerint Júdás ennyi pénzért adta fel Jézust a főpapoknak, ám megbántatta a dolgot, visszaadta a pénzt, majd felakasztotta magát.

A gnosztikus tanulmányok és Júdás evangéliuma szerint Júdás volt Jézus legjobb barátja, mert csak ő értette meg igazán, hogy mi Jézus küldetése. E verzió szerint mind a ketten gnosztikusok voltak.

Mivel Júdás tudott a legjobban azonosulni a mester szellemiségével, ezért Jézus őt kérte meg, hogy árulja el, ha eljött az ideje. Júdás tehát a leghűségesebb barát volt, hiszen elvállalta a hálátlan szerepet, amely miatt árulónak, utált személynek tartják, ám az vigasztalta, hogy a mennyben találkozik Jézussal.

Nekünk senkit sem kell elárulnunk, mert Isten azt várja el tőlünk, hogy vállaljuk fel önmagunkat, a hitünket, a nézeteinket. Ne foglalkozzunk azzal, hogy mások mit gondolnak, hanem teljesítsük a küldetésünket. Ahogy a céljaink, úgy mi is igazi nemesek vagyunk.

Nyilas – Jeremiás próféta: Isten két látomásban kérte Jeremiást, hogy legyen próféta, ezért Jeremiás nagy meggyőződéssel vágott bele a munkájába, mert bízott benne, hogy a népe hinni fog a megtért szavaiban.

A lelkesedése hamar oda lett, amikor semmi sem vált valóra abból, amit mondott. A templomban őrültnek bélyegezték és megvetették. Később minden jóslata beteljesült, aminek hatására rengeteg hívő szegődött hozzá.

Velünk is az a baj, hogy túl hamar feladjuk. Ha valami elsőre nem sikerül, akkor máris temetjük az ügyet, pedig nagyon jól tudjuk, hogy mit kellene tennünk, mihez értünk. Tisztában vagyunk vele, hogy az, amire vágyunk, egyben az életünk célja.

Isten azt várja tőlünk, hogy erőltessük meg végre magunkat, és ne adjuk fel. Amit el akarunk érni, az Isten műve, tehát arra rendeltettünk, de ehhez az kell, hogy kitartók, türelmesek, erősek legyünk, mert csak így érhetjük el a célt.

Bak – Hitetlen Tamás: Tamás apostol nem hitte el, hogy Jézus feltámadt, pedig a tanítványa volt. Ő csak akkor győződött meg erről, amikor az ujjait a sebeibe tette. Az apokrif evangéliumok szerint Tamás azt sem hitte el, hogy Mária a mennybe került, ezért jelet kért az Istentől, amit megkapott egy lehulló öv formájában. Isten később Indiába küldte az apostolt, hogy hirdesse az igét.

Ránk is jellemző, hogy olykor túlságosan földhözragadtak vagyunk. Képesek vagyunk annyira hitetlenkedni, hogy még azt sem fogadjuk el, amit látunk, mert nekünk más bizonyítékra is szükségünk van.

Természetesen nem baj, hogy nem vagyunk vakbuzgó hívők, és inkább a józanészre hallgatunk, de az is tény, hogy ez néha hátráltat abban, hogy kivegyük a részünket a mindennapi élményekből, amikre egyébként vágyunk.

Ám hogy jöhetne az elragadtatás, ha mindent megkérdőjelezünk? Isten azt szeretné, ha lelki vagy világi zarándoklatokat tennénk. Járjuk be a belső és külső világot, és találjuk meg a hitünket. Meglátjuk, hogy rengeteg élménnyel gazdagodunk, és új látásmódra is szert tehetünk. Ha ezt megtesszük, akkor minden új értelmet nyerhet.Vízöntő – Ábrahám: A próféta az, akit a judaizmus, a kereszténység, Bahá’í és az iszlám vallás is ősatyaként tisztel. A zsidó tanok szerint Ábrahám az egyistenhit megalapítója. A próféta az úr városában kötött egyességet Istennel, hogy a népe és ő csak Istent ismeri el, cserébe az Úr nekiadja Kánaán földjét, és megsokasítja a nemzedékét. Isten azt is megígérte, hogy a leszármazottain keresztül áldásban részesül a világ minden nemzete.

Mi is olyanok vagyunk, mint Ábrahám, mert keressük a hitet, amikor pedig eljön az ideje, akkor a tettek mezejére lépünk, és elkötelezettek leszünk. Isten azt akarja tőlünk, hogy leljünk rá a hitünkre, közösségünkre, vagy alapítsuk meg ezt mi magunk.

Habár igazán szabad szellemek vagyunk, mégis biztonságra vágyunk, ezt pedig egy ilyen közösségtől kaphatjuk meg. Dolgozzunk együtt a többiekkel, és osszuk meg a tudásunkat. Valahol várnak ránk, hogy megtaláljuk őket.

Halak – Mózes: A zsidóság, a kereszténység, az iszlám és több kisvallás nagy prófétája, aki kivezette a zsidókat Egyiptomból, miután Isten megjelent egy égő csipkebokorban. A Sínai-hegyen 40 napos böjtöt tartott, ami után megkapta a kőtáblákra vésett parancsolatokat, amelyeknek a zsidók hordozható ereklyetartót készítettek, tehát a frigyládát. Mózes és csapat több évet kóborolt a Sínai-sivatagban, de végül eljutottak Kánaánba.

Bennünk is ott rejtőzik a próféta, hiszen különleges, természetfeletti képességekkel rendelkezünk, emiatt másokon segíthetünk. Isten azt szeretné tőlünk, hogy használjuk ki a képességeinket, a gyógyító, jós tehetségünket, vagy a misztikus tudásunkat osszuk meg másokkal.

A segítségünkkel új világ nyílhat meg mások előtt, hiszen megmutathatjuk nekik a misztériumokat. Ehhez azonban idő, kitartás, bátorság kell. Istentől megkaptuk a tudást, amit közvetítenünk kell, úgyhogy ne pazaroljuk el!

(Forrás: noiportal.hu)

loading...