Kezdőlap AKTUÁLIS Új kormányrendelet – Fontos változás jön a nyugdíjaknál

Új kormányrendelet – Fontos változás jön a nyugdíjaknál

Hirdetés

A kormány 159/2023. számú rendeletével módosította az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósításának, valamint a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 268/2022. kormányrendeletet.

 

Hirdetés

Utóbbi kormányrendeletből hatályát veszti az 1. § (1) bekezdésében a „(2) és” és a „2023. augusztus 31-éig” szövegrész, az 1. § (2) bekezdése, valamint az 1. § (3) bekezdésében a „2023. augusztus 31. napjáig” szövegrész.

A módosítás tehát eltörli a 2023. augusztus 31-ei időkorlátot, ami arra vonatkozott korábban, hogy eddig az időpontig (2022. szeptember 1-jétől) nem lehetett szüneteltetni azon személy öregségi nyugdíjának, korhatár előtti ellátásának, szolgálati járandóságának, átmeneti bányászjáradékának, illetve táncművészeti életjáradékának (a továbbiakban együtt: ellátás) a folyósítását, aki

a) közalkalmazotti jogviszonyban,

b) egészségügyi szolgálati jogviszonyban,

c) rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,

d) honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,

e) kormányzati szolgálati jogviszonyban,

f) adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,

g) politikai szolgálati jogviszonyban,

h) biztosi jogviszonyban,

i) köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban,

j) bírói szolgálati viszonyban,

k) igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,

l) ügyészségi szolgálati viszonyban,

m) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy

n) hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati viszonyban

áll.Bár a 268/2022. kormányrendelet megfogalmazásából úgy tűnik, mintha a könnyítés valamennyi közjogias jellegű foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozna, az ugyanaznap, 2022. július 29-én, ugyanabban a közlönyben kihirdetett 269/2022. számú rendeletével szűkítette is a kormány azoknak a köszférában foglalkoztatottaknak a körét, akik az öregségi nyugdíj és egyes más ellátások folyósítása mellett dolgozhatnak. Utóbbi rendelet azt mondja ki, hogy a 268/2022. kormányrendelet nem alkalmazandó abban az esetben, ha az annak 1. paragrafusának (1) bekezdésében meghatározott jogviszony nem

a) szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál vagy

b) köznevelési vagy szakképző intézményben áll fenn.Tehát a könnyítés, azaz a nyugdíj, illetve egyes ellátások folyósítása melletti munkavégzési lehetőség lényegében csak az egészségügyben, a szociális ellátórendszerben, valamint az oktatásban dolgozókra terjed ki.

A 268/2022. számú kormányrendelet 1/A §-sal is kiegészült, mely szerint az 1. § (3) bekezdése – az 1. §-ban foglaltaktól eltérően – alkalmazandó abban az esetben, ha a rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott jogviszony, illetve megbízási jogviszony érettségi vizsgák és az országos középiskolai tanulmányi versenyek szervezése érdekében az Oktatási Hivatalnál vagy a fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál jön létre.

A rendelet új, 4. §-sa szerint az 1/A paragrafust a 159/2023. módosító kormányrendelet hatálybalépése előtt létesített jogviszonyokra is alkalmazni kell.

A központi költségvetést érintő 158/2023. kormányrendelet azt rögzíti, hogy ha a turizmusfejlesztési hozzájárulásból az előirányzottnál több bevétel folyik be, akkor megnövelhető a turisztikai fejlesztési célelőirányzat, ráadásul ezt havonta meg lehet tenni.A kormány a 160/2023. rendeletével módosította az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 525/2022. kormányrendelet, a 161/2023. számú rendelettel meg törvény hosszúságú jogszabályt hirdetett ki a tudományos és innovációs, a technológiai, az ipari és a logisztikai parkokról.

Részletek a Magyar Közlöny 63. számában.

Hirdetés