Kezdőlap AKTUÁLIS Döntött a Parlament – Életbe lép Magyarországon, minden magyart érint!

Döntött a Parlament – Életbe lép Magyarországon, minden magyart érint!

Hirdetés

Kedden az Országgyűlés elfogadta az alaptörvény tizenharmadik módosítását, valamint a gyermekvédelmi törvény jelentős módosításait.

 

Hirdetés

Az alaptörvény módosítását 152 igen és egy nem szavazattal hagyták jóvá, amelyet Tuzson Bence igazságügyi miniszter nyújtott be. A gyermekvédelmi törvény módosítását 163 igen szavazattal és 14 tartózkodás mellett fogadták el.

Alaptörvény módosításai

A módosítások több fontos változást hoznak, amelyek az alábbiak szerint alakulnak:

 1. Kegyelmezési jogkör:
  • A köztársasági elnök a jövőben a kormány tagjának ellenjegyzése nélkül gyakorolhatja egyéni kegyelmezési jogát.
  • Sarkalatos törvény határozza meg azon, gyermek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmények körét, amelyek esetében az államfő nem adhat kegyelmet.
 2. Európai Uniós hitelfelvétel:
  • A kormány csak akkor járulhat hozzá európai uniós hitelfelvételhez, ha azt a parlamenti képviselők kétharmada támogatja.
 3. Katonai műveletek:

  • Sarkalatos törvényben kell rögzíteni a Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erők katonai műveleteinek szabályait, beleértve az állomásozást és a határátlépéssel járó csapatmozgásokat.

Az alaptörvény-módosítás július 1-jén lép hatályba, kivéve a honvédségre vonatkozó részt, amely november 1-jétől lesz érvényes.

Gyermekvédelmi törvény módosításai

A gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosítása az alábbi fontos rendelkezéseket tartalmazza:

  1. Pedofil bűncselekmények:
   • A 18 év alattiak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények sosem évülnek el.
   • Nem bocsátható feltételes szabadságra az, aki 18 év alatti sérelmére követett el szexuális bűncselekményt.
  2. Kegyelmezési jogkör korlátozása:

   • A köztársasági elnök nem gyakorolhatja az egyéni kegyelmezési jogát azokkal szemben, akik 18 év alattiak ellen követtek el szexuális bűncselekményt.
  3. Pedofilnyilvántartás bővítése:
   • A nyilvántartásban ezentúl azon magyar állampolgárok adatai is megismerhetőek lesznek, akiket az EU más tagállamában vagy az Egyesült Királyságban ítéltek el hasonló bűncselekmény miatt.
   • Kizárt lesz a reintegrációs őrizet azon elítéltek esetében, akik gyermekek sérelmére követtek el szexuális bűncselekményt.
  4. Gyermekvédelmi intézmények:
   • Pszichológiai alkalmassági vizsgálat és kifogástalan életvitel követelménye.
   • Kifogásolható életvitel esetén a jogviszony azonnali megszüntetése.
  5. Gyermekvédelmi jelzőrendszer:
   • A tagok kötelezettsége, hogy tájékoztassák a hatóságokat a gyermekeket érintő veszélyeztető okokról. A jelzés elmaradása két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
  6. Táboroztatás:
   • Csak olyan személy felügyelhet a gyermekekre, aki hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll büntetőeljárás alatt, illetve nem szerepel a bűntettesek nyilvántartásában. Ez a rendelkezés 2025. január 1-jén lép hatályba.
  7. Internetes és médiahasználat:
   • A gyermeki jogok körét bővítették a tudatos és felelősségteljes internet- és médiahasználat biztosításával.
   • Egyszerűbbé válik a kiskorúak személyiségi jogait sértő tartalmak jelentése és eltávolítása. 1. Jövedelemhatárok emelése:
  • A rászoruló családok gyermekei számára járó kedvezmények jogosító jövedelemhatárának emelése.

Az elfogadott módosítások nagy része július 1-jén lép hatályba, kivéve a táboroztatásra vonatkozó rendelkezéseket, amelyek 2025. január 1-jén válnak érvényessé.

Hirdetés