Kezdőlap AKTUÁLIS MOST ÉRKEZETT – Újra számítják a nyugdíjakat, ez rengeteg embert érint majd

MOST ÉRKEZETT – Újra számítják a nyugdíjakat, ez rengeteg embert érint majd

Hirdetés

Az “A nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről szóló 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet” olyan jogszabály, amely a nyugdíjak és más ellátások januári emelésével kapcsolatos méltányossági lehetőségek módosításáról rendelkezik.

 

Hirdetés

Ennek a rendeletnek a kihirdetése azt jelenti, hogy a kormány által meghatározott változtatások érvénybe lépnek.

A rendeletnek köszönhetően a nyugdíjak és más ellátások emelésével kapcsolatban bevezetett méltányossági lehetőségek változnak. A méltányossági lehetőségek olyan intézkedések, amelyek lehetővé teszik az egyének számára, hogy az emelésből részesüljenek, még akkor is, ha nem minden esetben teljesítik az emeléshez szükséges feltételeket. Ez segít abban, hogy azok, akik valamilyen különleges helyzetben vannak vagy speciális igényeik vannak, ne maradjanak el az emelésből.

Az emelés mértéke és a méltányossági lehetőségek részletei a rendeletben találhatóak. A kormány azért módosította ezeket a rendelkezéseket, hogy biztosítsa az ellátások igazságosabb és megfelelőbb megosztását, és hogy figyelembe vegye az egyének egyedi körülményeit és szükségleteit.

Az említett rendelet célja tehát, hogy a nyugdíjak és más ellátások emelését méltányossági lehetőségekkel kiegészítse, lehetővé téve a speciális helyzetben lévő személyek számára is az emelésből való részesedést.

A méltányosságból történő nyugdíj-megállapítás azt jelenti, hogy az egyén nyugdíjat kap, még akkor is, ha nem teljesíti az öregségi nyugdíj jogosultságához szükséges összes feltételt. A méltányossági rendelkezés lehetővé teszi, hogy az egyén bizonyos körülmények vagy speciális helyzet alapján jogosult legyen a nyugdíjra, még ha nincs teljes mértékben megfelelő szolgálati idővel rendelkezik.

A nyugdíjkorhatár betöltése és a megfelelő mértékű szolgálati idő megléte általában a nyugdíj jogosultságának alapvető feltételei. Az öregségi nyugdíjra jogosultság eléréséhez általában a nyugdíjkorhatárt, amelyet az állam határoz meg, el kell érni, valamint a megfelelő mennyiségű szolgálati időt kell teljesíteni (általában legalább 20 év a teljes nyugdíjhoz, vagy legalább 15 év a résznyugdíjhoz).

Azonban a méltányossági szabályok lehetővé teszik, hogy az egyén bizonyos esetekben nyugdíjat kapjon, még ha nem teljesíti az összes feltételt. Ezek az esetek általában olyan különleges helyzeteket vagy személyes körülményeket foglalnak magukban, amelyek indokolják a nyugdíjra való jogosultságot, még ha az egyén nem teljesíti a szigorúan meghatározott feltételeket.

Fontos megjegyezni, hogy a méltányossági nyugdíj-megállapítás speciális esetekben és bizonyos körülmények között érvényesül. Az egyéneknek meg kell felelniük a rendelkezésekben foglalt kritériumoknak, és a döntést az illetékes hatóság hozza meg a pályázat alapján.

A 2023-as változások szerint továbbra is van lehetőség a társadalombiztosítási nyugellátás alacsony összegű ellátások méltányosságból történő emelésére. Ezt a kivételes nyugellátás-emelést a Tny. 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a írja elő, és kérelem alapján engedélyezhető.

A pontos feltételeket a Tny. végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 72/B §-a tartalmazza. 2023-ban több ponton módosulnak az összeghatárok, amelyeket ez a jogszabály határoz meg. Az összeghatárok az alábbiak szerint változnak:

Az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személyek, megváltozott munkaképességű özvegyek, fogyatékkal élő vagy tartósan beteg személyek, valamint legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegyek és árvák esetében kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető. A korábbi összeghatár 120 000 forint volt (korábban 90 000 forint).

A kivételes nyugellátás-emelésnél előnyt kell adni a hosszú szolgálati idővel rendelkező kérelmezőknek (férfiak esetében legalább harmincöt év, nők esetében legalább harminc év szolgálati idővel), valamint a 70 éven felüli személyeknek és azoknak, akik saját háztartásukban vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket nevelnek. Emellett azok a személyek is előnyben részesülnek, akik még nem részesültek kivételes nyugellátás-emelésben.

A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek gondoskodnia kell arról, hogy az említett feltételekhez kapcsolódó adatokat megadják.

A kivételes nyugellátás-emelés lehetősége háromévente adódik.

Az emelés mértéke a méltányossági nyugdíjemelés esetén legalább 3 000 forint, legfeljebb 8 000 forint lehet. Ez magasabb összeg, mint a korábbi meghatározás, amely a nyugdíjminimum legalább 10%-a és legfeljebb a nyugdíjminimum 25%-a volt.

Az egyéb lehetőségek között szerepel az egyszeri segély is, amely segítséget nyújthat nehéz élethelyzetben lévő nyugdíjasoknak. Az egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személynek, ha olyan helyzetbe kerül, amely fenyegeti a létfenntartását, és a havi jövedelme nem haladja meg egy bizonyos összeget.

Sajnos a konkrét összeg nem szerepel a kérdésben, ezért nem tudok pontos választ adni arra vonatkozóan, hogy mekkora összeghatár alatt engedélyezhető az egyszeri segély. A pontos összeghatárról a vonatkozó jogszabályokban található információk adnak tájékoztatást.

Az egyszeri segély összege a következők szerint került módosításra:

  • Ha a nyugellátásban részesülő személy közös háztartásban él közeli hozzátartozójával, az egyszeri segély összege legalább 100 000 forint, míg korábban ez az összeg 80 000 forint volt.
  • Ha a nyugdíjas személy egyedül él, az egyszeri segély összege legalább 120 000 forint, amely korábban 90 000 forint volt.

Fontos megjegyezni, hogy az egyszeri segély évente egyszer engedélyezhető.

Az egyszeri segély összegének minimuma 15 000 forint, míg maximuma 50 000 forint. Ezzel az emeléssel nőtt a felső határ, mivel korábban a maximális összeg a nyugdíjminimum másfélszerese volt.

 

Hirdetés