Kezdőlap AKTUÁLIS Koronavírus: ez alapján rangsorolják majd az orvosok, ki kapjon kezelést, ha nagy...

Koronavírus: ez alapján rangsorolják majd az orvosok, ki kapjon kezelést, ha nagy baj lesz

A Magyar Orvosi Kamara közzétette, milyen etikai megfontolások alapján kell dönteni az erőforrásokról pandémia idején – írja a 24.hu.

Az egészségügyi dolgozókat az erőforrások szűkössége kihívások és etikai dilemmák elé állítja, a koronavírus-járvány idején pedig ezek a döntési helyzetek egyre csak sokasodhatnak.

Magyar Orvosi Kamara (MOK) Etikai Kollégiuma ezért kidolgozott egy dokumentumot, amely fő célja, hogy

“a konszenzusos etikai irányelvek mellett meghozott döntésekkel életeket lehessen menteni, és a tiszta és egyértelmű elvekkel, gyakorlati útmutatásokkal csökkentse az egyes orvosokra háruló erkölcsi terheket.”

A MOK célja egyértelműen az, hogy a társadalom is lássa: széles körben elfogadott, tudományosan megalapozott etikai, szakmai szempontok mentén történik a betegek ellátása. Ez az, ami segít abban, hogy az emberek bízzanak a kórházakban történő kríziskezelésben.

A dokumentum követi a MOK mindenkor hatályos Etikai Kódexének alapelveit:

1. Az élet és az emberi méltóság tisztelete.

2. Mindig jót tenni a betegeknek és nem ártani.

3. Az egyenjogúság és kölcsönös bizalom az orvos-betegés az orvos-orvos kapcsolatban.

4. A beteg autonómiájának (önrendelkezésének) tisztelete.

5. Az igazságosg.

6. A betegek fokozott védelme.

A dokumentum etikai irányelveinek célja azonban jelentősen különbözik az orvosi etika hagyományos fókuszától, ami nem más, mint a betegek jólétének előmozdítása. Ugyanis, mint írták alkotmányos okokból emberéletet, eberélettel nem lehet összemérni, ugyanis ember élete, méltósága azonos értékű.A koronavírus terjedésének hatása még nem megjósolható, az azonban valószínű, hogy, ha az egészségügyi infrastruktúra túlterhelését eredményező számú fertőzött lesz, akkor az szükségessé teszi majd, hogy a korlátozott számban rendelkezésre álló egészségügyi erőforrások, beavatkozási lehetőségek elosztását.

Vagyis, amikor már nem lehet minden kritikus állapotban lévő beteget az intenzíven elhelyezni, akkor a katasztrófa-orvostanból ismert triázs rendszerhez hasonlóan kell a korlátozottan elérhető erőforrások elosztásáról dönteni.

“sor felállítása transzparens, orvosszakmailag és etikailag is jól megalapozott kritériumrendszert igényel, amely összhangban van a jogszabályi előírásokkal, különös tekintettel az egyenlő bánásmód követelményére.”

A betegeket ennek értelmében olyan kritériumok szerint kell rangsorolni, amely a kezelés sikerének esélyét méri fel.

(24.hu)

loading...