Kezdőlap AKTUÁLIS Kínos helyesírási hibák, amiket a felnőttek is rendre elkövetnek. Te helyesen írod...

Kínos helyesírási hibák, amiket a felnőttek is rendre elkövetnek. Te helyesen írod ezt a 10 szót?

Az általános iskolai és középiskolai tanároknak vannak a legszínesebb tapasztalataik azzal kapcsolatban, hogy szép magyar nyelvünket hányféle módon képesek egyesek írásban használni. Még a legfigyelmesebb diákok is tudnak hibát ejteni időnként, alapvető helyesírási szabályokat megszegve.

Ez alól azonban sok felnőtt sem kivétel és gyakran találkozhatunk nyelvtani bakikkal úton – útfélen. Legtöbbeknek a földrajzi nevek és az egybe- és különírás szabályai okozzák a legnagyobb gondot.

Lássuk, melyek a leggyakoribb hibák, amelyeket a legtöbben ejtünk az írott nyelvben.

Szerviz

Gyakran lehet látni az utcán járva a következő feliratot “Szervíz”, ami bármily meglepő (vagy sem) helytelen. Bár hosszú ‘í’-vel ejtjük, röviddel kell, hogy írjuk. Jegyezzük meg, hogy a víz szóhoz semmi köze.

Dicséret

Hasonló baki az is, amikor a dicséret szót írjuk le hosszú ‘í’-vel. Bevalljuk, hogy megtévesztő a kiejtés, de röviddel írva a helyes. Itt említhetjük meg a birkózás szót is, ami szintén rövid ‘i’.

Éjszakaibusz-hálózat

Itt kerül képbe a mozgó szabály, amely talán már nem teljesen világos mindenki számára, pedig nyelvtan órákon biztosan elhangzott. Ha egy szókapcsolatba vagy összetételbe (éjszakai busz) egy új tagot illesztünk, akkor az új jelentés érdekében a szóhatárok változhatnak, illetve kötőjelek mozdulhatnak el, jelenhetnek meg. Így alakul ki az éjszakaibusz-hálózat.

Nyitvatartás

Sok zavar volt a szó körül, de a helyesírási szabályzat tisztázta a dilemmát. Az aktuális szabály szerint a szó egybe írandó, azaz nyitvatartás formában helyes.

Duna-part

A tulajdonnevek, kis- és nagybetűk és kötőjelek sokaságában nagyon elveszettnek tudja érezni magát az ember gyermeke. Ha nem is olyan gyakran, de időnként belefutunk abba, hogy földrajzi neveket írjunk le. A Duna-part például kötőjeles és nem külön- vagy egybeírjuk.

ELTE-n

A mozaikszavak toldalékolása nem szabadna, hogy hibák forrása legyen. Pedig sajnos előfordul, hogy úgy írják le a fentebbi szót helytelenül, hogy ELTÉ-n vagy ELTE-én. Nagyon egyszerű. Az ELTE egy mozaikszó, amelynek egy betűje sem változtatható meg, hiszen értelmét veszti.

Muszáj

Az egyik legnagyobb és sajnos még mindig gyakran előforduló hiba a muszáj. Ha azzal az alakkal találkozunk, hogy ‘muszály’, akkor tudjuk, hogy egy szarvashibával állunk szemben.

Egyelőre

Ez az a szó, amit sokan egyenlőre-nek írnak. Természetesen kontextusától függ, mert ha valamit egyenlő részekre akarunk felvágni, akkor mondhatjuk, hogy egyenlőre, de ha azt akarjuk kifejezni vele, hogy még, akkor a fenti formát használjuk.

El akartam mondani

Az igekötős igék szabálya, hogy alapvetően egybe írjuk az igével, kivéve, ha járul az alap igéhez egy másik ige, mert ebben az esetben mindenki külön lesz. Nem használhatjuk úgy ezt a kifejezést írásban, hogy elakartam mondani.

Mariann-nak

Bár nem túl szemet gyönyörködtető, de így kell helyesen írni. Régebben lehetett egyszerűsíteni ilyen esetben a toldalékkal együtt a tulajdonnevet (Mariannal), ma már új szabály él, miszerint kötőjelet kell kitenni.

New York-i

A tulajdonnevekből képzett melléknevek eredetileg kisbetűvel írandóak, de a többelemű tulajdonnevek írásmódját megőrizzük, ha toldalék kerül a végére, akkor is.

tudasfaja.com

loading...